Voorwaarden tekeningen en samenwerking. (okt. 2004, laatste wijzigingen sep. 2012)

Definitie van opdracht.
  - Onder een opdracht wordt verstaan dat een klant (of een tussenpersoon) na prijsopgave opdracht geeft tot uitvoering van tekenwerkzaamheden. 

  - De opdracht geldt als vergeven zonder dat het zwart op wit hoeft te staan: dus ook mondeling 'live' of per telefoon, per sms, what's app, tweet en via e-mail. 

  - Een offerte is een half jaar geldig. Daarna is de maker gerechtigd de prijzen aan te passen naar de hoogte die rond die tijd geldt. Dit geldt ook voor series waarbij een pauze van een jaar is voorgekomen. 

Voorwaarden voor gebruik van tekenwerk.
De geleverde tekening(en) zijn te gebruiken met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  - de rechten van het werk blijven bij de maker rusten, de opdrachtgever heeft de licentie om het werk te gebruiken voor het bedrijf namens wie hij of zij deze opdracht geeft. Dit in ongelimiteerde oplage op elk medium; 

  - het werk kan niet zonder toestemming van de maker gebruikt worden door andere partijen. Dit geldt zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik; 

  - het werk kan niet zonder toestemming van de maker aangepast worden. Hieronder vallen onder andere: kleurverandering, versmallen of verbreden, vergroten of verkleinen met kwaliteitsverlies, slechts delen van het werk gebruiken en grafische aanpassingen aanbrengen in het werk; 

  - het werk mag niet in een context van vormgeving of presentatie gebruikt worden die sterk afwijkt van de context die ten tijde van de opdrachtstelling gold als tevens daardoor de strekking van het werk beledigend, aanstootgevend of discriminerend wordt; 

  - het werk mag niet zonder toestemming van de maker door een ander worden gekopieerd of een door een ander gemaakt vervolg krijgen in dezelfde stijl of met dezelfde figuren; 

  - de maker heeft het recht om het werk opnieuw te verkopen aan andere partijen zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever. Voorwaarde daarbij is dat het werk voor de eerste opdrachtgever ook als eerste gepubliceerd wordt. Eventueel is dit recht van de maker af te kopen;

  - de maker heeft het recht het materiaal te gebruiken voor eigen promotie; 

  - de naam van de maker (Maarten Wolterink) en/of de url van de website (www.mwcartoons.nl) moet bij het werk of in een colofon worden vermeld in een lettergrootte die niet kleiner is dan 7 punts. Bij werk op een site mag het ook vermeld worden in een zogenaamde mouse-over tekst. Als vermelding niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht dit te door te geven aan de maker.

Beeindiging samenwerking voor afronding van de opdracht.

  - Als de opdracht voortijdig wordt ingetrokken zonder objectief vastgestelde ontoereikende kwaliteit van het werk, ontvangt de tekenaar een percentage van de totaalprijs. De hoogte daarvan is afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt: 5% bij intrekking als er nog niets is gebeurd (maar de opdracht wel vergeven is), 20% na conceptontwikkeling en 50% na de fase van conceptontwikkeling tot aan de einduitvoering;

  - Als er na meerdere pogingen sprake blijft van objectief vastgestelde ontoereikende kwaliteit van het werk, kan er onderhandeld worden over de beloning voor de ge├»nvesteerde tijd. Die beloning mag nooit meer dan 50% van de totaalprijs van de oorspronkelijke opdracht vormen.